את

מוכנה

להצליח

?

המכינה האקדמית

של אוניברסיטת חיפה במכללת מבחר

מסלול לנשים בהפרדה מלאה לאורך כל הלימודים

הדרך שלך להגיע ללימודי התואר בזמן הקצר ביותר!
ברמה הגבוהה ביותר! ובמסגרת האיכותית ביותר!

המכינה מיועדת לקראת לימודי תואר ראשון ב:

כל היתרונות במקום אחד